viernes, 23 de enero de 2015

DECÀLEG DEL COMPARSER


Les Comparses són l’esdeveniment que més bé defineix Vilanova i la Geltrú.
La FAC (Federació d’Associacions pel Carnaval) ha elaborat aquest decàleg per tal de
poder mantenir o recuperar els bons costums en aquest acte.

DECÀLEG DEL COMPARSER
1 · La vestimenta del comparser ha de ser la de la pròpia entitat que representa. Els
pantalons i les sabates han de ser de color negre en aquelles entitats que així ho
han establert.
2 · El farcell, únicament i exclusivament, ha de contenir caramels.
3 · Durant les guerres de caramels, és molt vistós que les colles produeixin un efecte
de “va i vés”, amb les seves banderes al capdavant.
4 · La Plaça de la Vila no hauria de ser el lloc exclusiu on fer les guerres entre
entitats. També es poden produir en diferents carrers
o places. De fet, és recomanable que aquestes guerres amistoses de caramels també es produeixin (i facin lluir) en espais emblemàtics de la ciutat, com carrers o places prou amples.
5 · Al llarg del recorregut, cada colla tindrà cura d’estar en moviment i exigir a la
seva xaranga o banda de música, que toqui les peces per poder portar un bon
ritme. No llueix veure passar els comparsers caminant i sense anar agafats.
6 · Els caramels s’han de llançar a grapats. Mai d’un en un.
7 · La barretina ha d’anar posada al cap al llarg de tot el recorregut. Un cop arribat a la Plaça de la Vila, el comparser ha de fer voleiar la barretina. Les comparseres han de fer el mateix, amb la mà dreta, amb els serrells del mantó
8 · Quan s’accedeix a la Plaça de la Vila, els comparsers han d’aprofitar tota l’amplada de la plaça, amb l’objectiu de poder encabir totes les colles que han de participar en cada guerra.
9 · Es recomana que les colles vagin en filera de parelles i no de forma desordenada.
10 · Un cop acabada la guerra, llueix molt que les parelles ballin les interpretacions de la banda. Posteriorment, quan les seves banderes retornen del balcó de l’Ajuntament amb la llaçada ja posada, cal anar abandonant la plaça per no endarrerir la propera guerra.